Nu är det terminsstart i Equmenia och dags för föreningarna att se över sina rutiner kring medlemskap. Nu vill vi poängtera vikten av denna, för Equmenia, avgörande fråga.

Men varför är medlemskapet så viktigt?

Jo för att ni i er förening får föreningsbesök, utbildningar, material, bildbank och ekonomiskt bidrag och mycket mer.

Med många medlemmar så blir Equmenia en stor organisation som kan påverka samhället i frågor som rör barn och unga, tex bidra i samtalet om hur vi möter psykisk ohälsa eller kämpa för att få tillbaka bidrag i kommuner där föreningar fått det indraget.
Dessutom kan vi arrangera stora och viktiga mötesplatser som scoutlägret Prisma eller lärjungaskolan Apg29.

Sedan handlar medlemskapet också om solidaritet. Även om vissa kanske tillhör en stor förening med mycket kapacitet så finns det andra som ännu mer behöver känna att de inte är ensamma. Tillsammans kan vi göra så mycket mer!

Så vad önskar vi då av er? Se över era rutiner kring medlemskap i er förening och varmt välkomna att höra av er till Equmeniapersonal regionalt och nationellt om ni vill ha hjälp. Vi finns ju till för er!

 

Mvh

Carin Dernulf, generalsekreterare Equmenia
Ida Tonnvik, ordförande Equmenia

Carin Dernulf, Ida Tonnvik