Ansök om bidrag gällande insatser för människor på flykt från Ukraina

Equmeniakyrkan har tilldelats 1 750 000 kr för humanitära insatser med anledning av kriget i Ukraina.

Nu är det möjligt för församlingar och föreningar i Equmeniakyrkan och Equmenia samt andra närliggande organisationer att ansöka om bidrag.

Bidraget ska användas till förstärkt arbete med mottagande av flyktingar samt humanitära insatser riktade till människor på flykt i Sverige. Det kan gälla mottagande, öppen verksamhet, språkcafé, barn och ungdomsverksamhet, läger, utflykter, mat, kläder, förnödenheter, boendekostnader med mera. Pengar ska dock inte gå till enskilda som exempelvis har boende i sitt hem.

Det kan också gälla ökade personalkostnader i samband med mottagandet av människor från Ukraina, men inte till ämbetsbärande tjänster som pastorer och diakoner.

Viktigt att det bara skickas in en ansökan per församling och där kan Equmenia-föreningens och/eller annan närliggande organisations insatser inkluderas.

En närliggande organisation kan också själv ansöka gällande särskilda insatser som ska komma församlingars flyktingmottagande till del. Dock kommer församlingars och Equmenia-föreningars behov att tillgodoses i första hand.

Equmeniakyrkan kommer att begära in redovisning av hur medlen använts. Medel som inte utnyttjas ska återbetalas.

Ansök senast fredag 13 maj.

Ansökan

Kontaktpersoner

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se

Sofia Rosén

Sofia Rosén

Samordnare diakoni och samhälle

0704-86 04 72

sofia.rosen@equmeniakyrkan.se