Ansök om bidrag gällande insatser för människor på flykt från Ukraina

Equmeniakyrkan har tilldelats 1 750 000 kr för humanitära insatser med anledning av kriget i Ukraina.

Nu är det möjligt för församlingar och föreningar i Equmeniakyrkan och Equmenia samt andra närliggande organisationer att ansöka om bidrag.

Bidraget ska användas till förstärkt arbete med mottagande av flyktingar samt humanitära insatser riktade till människor på flykt i Sverige. Det kan gälla mottagande, öppen verksamhet, språkcafé, barn och ungdomsverksamhet, läger, utflykter, mat, kläder, förnödenheter, boendekostnader med mera. Pengar ska dock inte gå till enskilda som exempelvis har boende i sitt hem.

Det kan också gälla ökade personalkostnader i samband med mottagandet av människor från Ukraina, men inte till ämbetsbärande tjänster som pastorer och diakoner.

Viktigt att det bara skickas in en ansökan per församling och där kan Equmenia-föreningens och/eller annan närliggande organisations insatser inkluderas.

En närliggande organisation kan också själv ansöka gällande särskilda insatser som ska komma församlingars flyktingmottagande till del. Dock kommer församlingars och Equmenia-föreningars behov att tillgodoses i första hand.

Equmeniakyrkan kommer att begära in redovisning av hur medlen använts. Medel som inte utnyttjas ska återbetalas.

Ansök senast fredag 13 maj.

Ansökan

Kontaktpersoner

Inga Johansson

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se

Sofia Rosén

Sofia Rosén

Handläggare diakoni och samhälle

0704-86 04 72

sofia.rosen@equmeniakyrkan.se