Är du intresserad av de kristnas situation i Mellanöstern?

THS erbjuder i våren kurs som ger historisk, politisk och religiös bakgrund till den nu aktuella situationen i Mellanöstern som bland annat präglas av att minoriteter förföljs, förtrycks och drivs på flykt. Deltagarna i kursen får också erfarenheter av möten med kristna i Mellanöstern.

THS erbjuder i vår (v. 4–13) en kurs som ger historisk, politisk och religiös bakgrund till den nu aktuella situationen i Mellanöstern som bland annat präglas av att minoriteter förföljs, förtrycks och drivs på flykt. Deltagarna i kursen får också erfarenheter av möten med kristna i Mellanöstern – antingen genom en studieresa till Mellanöstern eller genom fältstudier i Sverige bland kristna från Mellanöstern som emigrerat till Sverige. Kursen (7,5 hp) ges på engelska och har även utländska studenter. 

Läs mer om kursen här >>

The wailing wall of Jerusalem