Arbetskraftsförmedlingen

Arbetskraftsförmedlingen

Equmeniakyrkan stöttar Arbetskraftsförmedlingen som arbetar för att matcha arbetsmarknadens behov med ung och driven arbetskraft.

Den första kampanjen – REDO –  har fokus på att alla de ungdomar som har uppehållstillstånd via nya gymnasielagen ska få jobb. 

Arbetskraftsförmedlingen vill föra samman och mobilisera alla människor/organisationer/företag som vill bidra till att matcha ungdomar med arbetsmarknadens behov av medarbetare/arbetskraft.

Ambitionen är att göra det enkelt för företagen att anställa och ta socialt ansvar utan att känna att det finns svåra hinder på vägen.

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Sök bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.