Att hitta en väg mot fred och rättvisa

Biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin är just nu i Genève för möte med Kyrkornas världsråds centrala kommitté. Under mötet ska riktningen för Kyrkornas världsråds arbete sättas och temat för arbetet är ”Livets Gud leder oss till rättvisa och fred”.

Observera

Denna text publicerades första gången den 2 juli, 2014. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Sofia

Just nu är biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin i Genève för ett sammanträde med Kyrkornas världsråds centralkommitté, där hon sitter med. Centralkommittén är Kyrkornas världsråds högsta styrande organ och kan beskrivas som en rådsförsamling. De träffas vart annat år för att sätta inriktningen för arbetet.

– Vi ska fatta beslut för att leda kyrkornas väg framåt och bevaka hur de beslut som fattades under Kyrkornas världsråds generalförsamling i Busan förra året nu implementeras, förklarar Sofia.

Under generalförsamlingen fattades det beslut om ett tema som vi som kyrkor ska arbeta utifrån – Livets Gud leder oss till rättvisa och fred. Sofia berättar att de närmaste sju åren ses som en pilgrimsvandring för rättvisa och fred och att fokus också ligger på den kristna identiteten i en mångreligiös värld.

– Det finns ett stort utrymme för teologi i Kyrkornas världsråd och den teologiska diskussionen får stort utrymme. Just nu pratar vi mycket om vad vi har gemensamt, vad som är bärande i vår tro och vi kommer under centralkommitténs möte diskutera ett dokument om detta som tagits fram för religionsdialog.

Även klimatförändringarna, ekonomisk rättvisa och enheten mellan kyrkorna är viktiga frågor som centralkommittén kommer att diskutera under veckan och Sofia säger att den övergripande visionen för Kyrkornas världsråd är att vi som kristenhet ska bli ett, en enhet.

– Jag tycker att det är jättespännande att vara med och leda kyrkornas strävan efter fördjupad enhet och att fokusera vårt arbete så att det gör skillnad i världen. Att vi kommer längre i vår förståelse vad det är att vara kyrkor i en mångreligiös värld, där religionskonflikt är ett faktum, så att vi som kristenhet tillsammans hittar vägen mot fred.

Kyrkornas världsråds centralkommitté består av 150 representanter, varav tre kommer från Sverige. Förutom Sofia sitter även biskop Eva Brunne och kyrkomötesledamoten Celina Falk med.

Läs Sofias tankar på väg mot mötet med Kyrkornas världsråds centralkommitté »

Läsa mer om mötet »