Nå sin potential i östra Indien med funktionsvariation

Publicerat 

 

En glad liten tjej som bl.a. får hjälp med att behandla sin klumpfot och att lära sig gå.

Att födas med en funktionsvariation behöver inte var detsamma som att vara hänvisad till mindre livskvalitet än  andra. Tyvärr så påverkas ändå förutsättningarna mycket av var du är född och lever ditt liv. Är du född i en santalby i de nordöstra delarna av Indien är det risk att din funktionsvariation leder till en rad konsekvenser som det inte skulle göra i en annan miljö. Har dina föräldrar en nästan obefintlig kunskap om funktionsvariation, är analfabeter och lever långt ifrån en större tätort kan även en mindre funktionsvariation leda till att barnet hänvisas till ett liv i skymundan där man har svårt att bidra till omgivningen och lätt känns mest som en belastning. Hjälpmedel, operationer, träning eller ens skolgång blir svåråtkomligt. Indien har relativt bra lagar som reglerar hur personer med funktionsvariation ska ges möjligheter, bl.a. ska 6 % av de statliga jobben ges åt personer med funktionsvariation. I verkligheten tas mycket av de goda intentionerna i lagar och riktlinjer ut av faktorer som begränsade ekonomiska resurser på statlig nivå, okunskap eller ren korruption bland tjänstemän som beslutar, avsaknad av kompetens och institutioner i de mer underutvecklade delarna av landet.

Finns det då något hopp för ett barn med funktionsvariation och dess närstående om man bor i en santalby i nordöstra Indien? Ett hopp stavas Community Rehabilitation Program for Children (CRPC)  ett projekt som drivs av Theodori byutvecklingsprogram (TRDP) som är en del av Metodistkyrkan i Indien. Det är en av Equmeniakyrkans samarbetspartner med rötter från svenska metodistmissionärers arbete i delstaten Jharkand. Equmeniakyrkan har bidragit till dess arbete sedan bildandet, och är nu den största givaren till CRPC. Genom CRPC har det senaste året 68 nya barn bredvid de 60 som redan fanns i programmet fått olika former av stöd.  Några av de funktionsvariationer som idag finns med i programmet är klumpfot, CP, epilepsi, synnedsättning och generella inlärningssvårigheter.  Insatserna som är individanpassade kan röra sig om motivering och träning av föräldrar, samverkan med sjukvården, träning och anskaffning av hjälpmedel, stöd till vidareutbildning för barn från fattiga miljöer, påverkansarbete och ansvarsutkrävande av myndigheter.

Ranju Soren är polioskadad sedan barndomen. Han har fått hjälp av CRPC sedan han var 6 år, idag har han en bra statlig anställning.

För några dagar sedan besökt jag CRPC. Jag mötte en engagerad personal som står för alla barns lika värde trots att de är väl medvetna om de utmaningar som funktionsvarierade barn och dess föräldrar möter i deras område. Jag mötte också föräldrar som nu ser sina barn göra framsteg. Jag har även mött vuxna som när de var barn fick hjälp genom CRPCs insatser och som idag har bra arbete, familj och barn.

Susmita Kisku är ansvarig för CRPC arbete här tillsammans med sin man som också arbete i projektet

Vi i Equmeniakyrkan vill fylla det gap som fortsatt finns för barn med funktionsvariation där CRPC arbetar. Vi gör det för att vi tror att alla barn har samma värde och rättigheter till att nå sin fulla potential. Var gärna med och stöd detta projekt ekonomiskt och be att de förändringar som behöver ske i samhället sakta blir verklighet.

 

 

Stefan Emilsson

Regionsamordnare för Asien.

 

Vill du stödja projektet – uppge nummer 43370 i samband med att du skickar in gåvan till Equmeniakyrkan.

* I projektet benämner man på engelska barnen som ”Different able”. Jag har därför valt att använda  ”funktionsvariation” som betonar en variation av olika möjligheter och inte en avvikelse ifrån det som är ”normalt”.