Beslut om medlemsmagasin och Repet

Första advent firar vi inte bara ett nytt kyrkoår utan också att Uppdraget, Gemensam Framtids första medlemsmagasin kommer ut. Det är en viktig satsning för att skapasamhörighet och vi-känsla i den nya kyrkan.

Observera

Denna text publicerades första gången den 27 november, 2012. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Brevet som PDF »


Första advent firar vi inte bara ett nytt kyrkoår utan också att Uppdraget, Gemensam Framtids första medlemsmagasin kommer ut. Det är en viktig satsning för att skapasamhörighet och vi-känsla i den nya kyrkan.

Vi har i ett tidigare brev berättat att beslutet som togs på kyrkokonferensen, också skapar möjlighet att göra besparingar med färre utskick och minskade portokostnader. För att magasinet ska bli kostnadseffektivt och nå alla medlemmar i Gemensam Framtid sker nu en stor satsning på att församlingar ska komma med i registerprogrammet Repet.

Idag använder drygt 200 församlingar i Gemensam Framtid Repet. Men ca 650 församlingar fattas ännu och gör det svårt att nå alla medlemmar i Gemensam Framtid med information om vad som händer just nu i Sverige och i vårt internationella arbete.

Det är en spännande tid vi lever i. Vi bygger en ny kyrka – och vill stå i dialog med Gemensam Framtids medlemmar i hela landet. Repet är ett bra redskap för det. Några vanliga missförstånd och frågor om Repet finner du om du läser baksidan på detta brev.

Är din församling ännu inte ansluten till Repet så se till att bli det nu. Vi har ett spännande medlemsmagasin på väg!

Kyrkoledningen har på goda grunder beslutat att de två första medlemsmagasinen utöver församlingarna/medlemmarna i Repet, också ska gå till de församlingar som ännu inte är med i Gemensam Framtids registerprogram Repet. Det innebär stora extrakostnader.

Vi har beslutat så för att ge församlingar den nödvändiga tiden att gå med i Repet. Men från och med nummer 3 av medlemsmagasinet i vår (som kommer i april 2013) kommer vi enbart att sända det till de församlingar som är anslutna till Repet.

Med vänliga hälsningar

Lasse Svensson, Sofia Camnerin och Olle Alkholm
kyrkoledare och biträdande kyrkoledare


För mer information:

www.repet.eu

Har du/ni frågor om Repet kontakta:

joacim.anesund@gemensamframtid.se

Tel 08-580 031 64 eller info@repet.eu


Frågor och svar om Repet

Repet är ett registerprogram för Gemensam Framtids församlingar och föreningarna inom equmenia. För att reda ut begreppen lite svarar vi här på de viktigaste frågorna.

Varför ska man ha Repet?

Det förenklar administrationen för församlingar, som att föra församlingsboken, statistik och göra utskick. Genom att mata in uppgifter kommer statistiken automatiskt och blir ett enkelt redskap för att följa olika tendenser som exempelvis medlemsutveckling.

Om man lägger in personnummer uppdateras även adresserna i Repet automatiskt. På det sättet hamnar utskicken från Gemensam Framtid direkt till rätt adress, vilket blir kostnadseffektivt.

Men om man inte vill att adress och personnummer ska bli offentliga?

Adress och personnummer blir inte offentliga för att det finns i Repet. Det är församlingarna som har adresserna, när de matas in i Repet får de endast användas för utskick för Gemensam Framtids stora insamlingar under året, och för utskick av medlemsmagasinet. Repet följer reglerna för PUL (personuppgiftslagen) och det finns ett ombud för detta på central nivå.

Kan privatpersoner gå med i Repet?

Nej, det är församlingarna som äger adresserna och tar beslutet om att gå med i Repet.

Vilken är den vanligaste missuppfattningen om Repet?

Att Gemensam Framtid kan använda adressuppgifterna fritt. Men registret får inte brukas av andra organisationer eller utnyttjas för andra ändamål än för Gemensam Framtids kommunikation. Den information som församlingarna lägger in kan inte GF-personalen komma åt, det är bara ett fåtal personer som administrerar registret som också kommer åt helheten.

Vad kostar Repet?

Inget. Det är gratis för församlingar och föreningar.

För mer information:

www.repet.eu

Har du/ni frågor om Repet kontakta:

joacim.anesund@gemensamframtid.se

Tel 08-580 031 64 eller info@repet.eu