Beslutssammanfattning kyrkokonferensen 2019

Med reservation för ändringar så kommer här en beslutssammanfattning från årets kyrkokonferens.

Bra underlag för dig som kanske redan imorgon vill kunna berätta om konferensen i din församling eller som ett stöd framöver.

Ett justerat protokoll kommer senare.

Beslutssammanfattning 2019 – OJUSTERAT