Beslutssammanfattning kyrkokonferensen 2019

Observera

Denna text publicerades första gången den 1 juni, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Med reservation för ändringar så kommer här en beslutssammanfattning från årets kyrkokonferens.

Bra underlag för dig som kanske redan imorgon vill kunna berätta om konferensen i din församling eller som ett stöd framöver.

Ett justerat protokoll kommer senare.

Beslutssammanfattning 2019 – OJUSTERAT