Beslutssammanfattning Kyrkokonferensen 2022

Här är en beslutssammanfattning från årets kyrkokonferens 10-14 augusti. Med reservation för ändringar, då det inte är ett justerat protokoll.

Bra underlag för dig som vill kunna berätta om konferensen i din församling eller som ett stöd framöver.

Ett justerat protokoll kommer senare.