Bidrag för sociala insatser

– Regeringen har utlyst 50 miljoner som stöd till civilsamhället för extra åtgärder till socialt utsatta personer, bl.a. Eu-migranter, hemlösa, personer i isolering och utsatthet.

Regeringen har utlyst 50 miljoner som stöd till civilsamhället för extra åtgärder till socialt utsatta personer, bl.a. Eu-migranter, hemlösa, personer i isolering och utsatthet.

Bidraget ska användas för att förstärka sociala insatser som görs med anledning av Coronapandemin. Equmeniakyrkan nationellt kommer att ansöka om en bidragspott som sedan församlingar kan ansöka om att få ta del av via Equmeniakyrkan.

Bidraget gäller för insatser som genomförs under hösten 2020 och för verksamhet som redan är genomförda under våren 2020. Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor,  MUCF, ansvarar för hantering  av bidraget och kommer att lämna beslut i början av juli. Om er församling  ämnar söka bidrag från Equmenakyrkans bidragspott, fundera redan nu på hur ni kan stärka verksamheten för människor i utsatthet. Om Equmeniakyrkan beviljas bidrag skickar vi  ut ett meddelande om ansökningsförfarandet till alla församlingar i i början av aug.  Läs mer om bidraget här: https://www.mucf.se/bidrag-till-insatser-socialt-sarskilt-utsatta