Bön för Ansgariikyrkans församling

Ansgariikyrkan efter branden

Natten till tisdag denna vecka brann Ansgariikyrkan på Vättersnäs ner till grunden. Det är en stor sorg och smärta för församlingen och samhället men också för oss alla. Vi hör samman och därför vill vi nu uppmana till enskild och gemensam bön för församlingen och den situation man nu befinner sig i.


I går kväll hölls en samling i Österängskyrkan (Svenska kyrkan) där församlingen under ledning av bl a församlingens pastor Johanna Johansson och dess ordförande Lennart Bergström mötte Samuel Nyström från räddningstjänsten. Samuel Nyström var befäl och ansvarig för släckningsinsatsen. På plats fanns också regional kyrkoledare Johan Einarsson och sjukhuspastor Per Sjönneby.


Det är nu många beslut som behöver fattas och mycket praktiskt arbete som behöver göras. I allt detta ber vi att Gud skall bära och leda. I detta får vi alla vara med – enskilt eller tillsammans i helgens gudstjänster där vi finns.


Livets Gud. Vi ber nu för Ansgariikyrkans alla medlemmar och för församlingens anställda och för dess styrelse. Vi ber om din ledning i de beslut som nu behöver fattas. Kom med klokskap, vishet och ledning. Vi ber för närområdet i Vättersnäs och för alla berörda. Kom med din frid och fred. Amen.