Bön för Spanien

Tom gata i Spanien

Enligt vår förbönskalender ber vi särskilt för Spanien v. 17.

Just nu är det väl ingen av oss som kan undvika att känna av den ovanliga situation som råder, något som är utöver det vi varit med om tidigare. Den utmanar oss, den har tagit oss ut ur det normala och tagit ifrån oss våra rutiner. Vi vet inte hur samhälle ser ut när vi kommer ut på andra sidan.

För oss här i Sverige är ju mycket som det brukar ändå. Men hur är det utanför våra gränser, i våra samarbetskyrkor runtomkring i världen?

Spanien befinner sig sedan mitten av mars i hårt hållen karantän och utegångsförbud. En mycket svår situation, som bland annat har inneburit att inga barn har fått vistats ute alls på snart 6 veckor. Några har kanske en altan att gå ut på, eller en liten innergård, men för tusen och åter tusen människor har det handlat om att vara helt innestängd i en liten lägenhet i vårvärmen. Bara de vuxna, en och en, får gå ut och handla det mest nödvändiga. Polisen och militären vakar över att undantagstillståndet upprätthålls. Förutom de helt nödvändiga samhällstjänsterna står allt stilla. Från nästa vecka kanske barnen får tillåtelse att börja vistas ute en liten stund varje dag.

Något av det positiva i situationen är att kyrkor har organiserat bönemöten och bibelstudier online precis som här och det är överväldigande att se hur många som deltar. Även gemenskapen och bönen fungerar bra mellan syskonen i församlingarna, det är spännande att se, hur församlingsmedlemmar som aldrig annars öppnar munnen under bibelstudier nu delar sina tankar. Som aldrig för har det blivit tydligt att kyrkan inte är fyra väggar!

Pastorerna får betjäna människor över sociala nätverk, något som blivit oumbärligt för kommunikationen, då reaktionerna på de dagliga andakterna är enorma. Behovet av Gud gör sig synlig!

Eftersom situationen är som den är har några av församlingsmedlemmarna blivit av med arbete men god kommunikation mellan trossyskonen gör att de kan vara uppmärksamma på möjliga behov som finns bland både äldre, sjuka och arbetslösa. Situationen gör dock att det är svårt att få in offergåvor när man inte samlas, att använda bank- och mobillösningar för detta är inte lika lättvindigt där som här. Därför är såklart den ekonomiska situationen svår, och det är även svårt för församlingarna att avlöna sina pastorer.

Våra syskon i Spanien tackar Gud för att vi kan har bönegemenskap, det är mycket viktigt i denna tid att känna att man är del av ett större sammanhang. Vi är en del av dom, dom är en del av oss.

”De som litar till Herren får ny kraft, de får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas.” Jesaja 40:31

De delar med sig av några förbönsämnen till oss, ett förbönsämne är att denna tiden av kris vill hjälpa spanjorerna att söka Gud. Att ögon öppnas så man ser att man som nation har satt sin säkerhet i materialism och sekularisering istället för Gud.

Förbönsämnen:

  • För situationen som denna pandemi skapar med mycket ovisshet, såväl inom hälsoområdet som arbetslivet och att Gud ska bromsa utbredningen av pandemin.
  • Att Gud ska bevara familjerna, som redan är mycket attackerade.
  • Helande för de syskon som är sjuka och frid för deras familjemedlemmar.
  • För de äldre trossyskonen, att Gud ger dem en värdig ålderdom med hälsa.
  • Att denna tid ska föra oss närmare Gud och vi ska bli mer medvetna om vårt behov av honom, och att det i sin tur hjälper oss i överlåtelsen till församlingen.
  • För ungdomar, tonåringar och barn, att Gud ska hjälpa dem i denna situation.
  • För våra syskon som saknar uppehållstillstånd, för arbete, tillstånd och att deras livsnödvändiga behov ska kunna täckas.
  • Vi ber om visdom för våra styresmän, att de kan ta rätta beslut för att klara av denna kris.
  • Att församlingarna som aldrig förr kan vara ljus och salt i en värld som behöver Gud.
  • Att Gud ska fortsätta att förse församlingen med vad den behöver. Vi tackar Gud för bönesvar vi fått. Gud är trofast!

Cecilie BS Larsen,
Eurasiensamordnare