Dag 2 i Malmö

Observera

Denna text publicerades första gången den 9 oktober, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Så har man diskuterat och funderat och filat och kommit fram till en lydelse som nu Centralkonferensen i Malmö har röstat JA till:

If a new church in Sweden will be formed and UMC Sweden decides to be a part of it, then the NEECC approves that the new church will be an Affiliated United Church in relation to the UMC, according to BOD § 572.

Det är nu denna text som alla de 11 årskonferenserna i Centralkonferensområdet vid sina samlingar under försommaren 2011 skall ta ställning till. För att sedan frågan skall gå vidare till Generalkonferensen i maj 2012 skall 2/3 av det totala antalet av de avgivna rösterna i alla dessa konferenser vara positiva.

Men nu är första steget avklarat och vi har röstat JA med siffrorna 52 – 2!

Gött e det!

/Lasse