Det händer något i mötet

Publicerat 

Varför är Equmeniakyrkan med på Almedalsveckan? Frågan ställs av och till. Svaret är enkelt! Tillsammans med alla goda krafter i vårt samhälle vill vi bidra till förändring – med tro som drivkraft. Vara med och dela hopp!

Almedalsveckan är en unik smältdegel! Finns nog inte en liknande företeelse någon annanstans i världen. En gränsöverskridande arena där alla kan mötas –  individer, politiker, företrädare för civilsamhälle, näringsliv, intresseorganisationer eller andra former av nätverk. Alla seminarier är öppna för alla. Där möts vi i engagemanget för en bättre värld. Öppna för mötet och de möjligheter till samtal, eftertanke och reflektion som bjuds.

Under de här dagarna har Vårdklockans kyrka varit en plats för begrundande. Vi har velat göra avtryck och bidra till samhällsdebatten. Utmana till ny kunskap och lärande. Peppa till slutsatser för vad som måste göras. Lika viktigt har varit att inbjuda till strategiska arenor där vi uthålligt, och med civilkurage, lyfter frågor som kräver opinion så vi förändrar vårt sätt att leva. För vår gemensamma världs skull – så att fler människor får del av rättvisa, fred och värdighet. Det är vår skyldighet som kyrka, individer och organisationer att ge röst till den som inte lyssnas på just nu.

Equmeniakyrkan har samverkat med andra under veckan. Inte minst Diakonia och Studieförbundet Bilda för att bjuda på en bredd av högaktuella seminarier, konserter, gudstjänster men också utställning. Trotsigt påminna världen att vi är många som tänker fortsätta, sida vid sida, att arbeta så mänskliga rättigheter respekteras och värnas. För den skull har frågorna om klimatet och det fria samtalet prioriterats. Vi har utmanat i frågor rörande omvärldens ansvar för människor på flykt, utsatta EU-medborgare och barns samt ungas livsvillkor. Det är vårt ansvar. Det är vår plikt. Vi har även pekat på vikten av religionsfrihet i praktiken, om rätten att uttrycka tro. Värderingar och ledarskap har lyfts för att förstå vad mänsklig hållbarhet handlar om. Med främsta avsikt att synliggöra hoppet för vår värld.

Visst finns det risker. Att vi som möts tycker ungefär lika och bara går på varandras mötesplatser. Det är samma utmaning vi alla står inför. Således är kallelsen att ständigt söka det gränsöverskridande. Vare sig vi är i Visby, på Hönö eller någon annanstans i världen. Är inte vi på plats och vi tar bollen när frågorna kommer om vad som krävs för en förvandlad värld. Vem ska då ta samtalet och dialogen?!

Equmeniakyrkan är en relationell kyrka som i praktisk handling visar att vi tillsammans gör skillnad. För allas skull. För vår gemensamma världs skull. Nu fullföljer vi arbetet. Det är några dagar kvar på Almedalsveckan med konserter, seminarier och gudstjänster. Sedan kommer Vårdklockans kyrka och Tjelvarkyrkan här i Visby att fortsatta arbetet på plats utifrån sin kallelse. Vi andra har också en kallelse där vi bor. Visa världen att förändring är möjlig för det finns ett hopp som bär genom allt.

/Elisabeth Lindgren, Projektledare Almedalen 2017
Samordnare för bildning och utbildning i Equmeniakyrkan

Se mer bilder från Equmeniakyrkan i Almedalen