Diego i Ecuador – målet är 100 nya församlingar

Publicerat 

slides940tel_storydiego

Diegos väg till att bli församlingsplanterare har inte precis varit spikrak. Droger och alkohol höll på att ta livet av honom. Men i tre år nu har Diego Bustamante  arbetat med att bygga en ny församling i Yurac Alpaloma, en växande stadsdel  i norra Quito där många lever under fattiga förhållanden.

Vi befinner oss några mil söder om ekvatorn, i norra Quito, Ecuadors huvudstad. Där ligger Yurac Alpaloma. Namnet kommer från kichwa och betyder “vit duva”.

Diego är 25 år och gift med Elizabeth Sanmartin. Tillsammans är de ansvariga för församlingens evangelisationsarbete. När han var 12 år tog Diegos syster med honom till kyrkan och församlingen blev en fast punkt för honom med en icke-fungerande familj.

Men han lämnade kyrkan och levde ett hårt liv med droger och alkohol. Katastrofen var ett faktum när Diego, 19 år gammal tillsammans med kompisar, alla berusade, kraschade med en bil. Diego var den som skadades allvarligast, bilrutan trasade sönder delar av ena armen. I väntan på operation hamnade han bredvid en kvinna som talade om Jesus. “Tårarna bara rann, och jag bestämde mig för att göra något mer med mitt liv.”

Diego hittade tillbaka till kyrkan, “till den fungerande familj jag aldrig haft”, och fick ordning på sitt liv. Han träffade Elizabeth och Guds kallelse för deras liv har blivit tydligare. Just nu, och för några år framåt, handlar den om den blivande församlingen i Yurac Alpaloma.

Förbundskyrkan i Ecuador har antagit en minst sagt utmanande vision; att innan 2016 ha påbörjat planteringar av 100 nya församlingar. Idag finns det cirka 70. Alltså en ökning med 143 procent. Det är ett högt satt mål, som kanske inte kommer uppnås, men visionen har fått många församlingar att fundera och be – och arbeta. Redan nu finns ca 30 nya planteringar, och runt 60 personer håller på att utbildas som planterare. Alla planteringar sker utifrån existerande församlingar. I vissa fall är det personer som flyttar eller redan bor i områden utan evangeliska kyrkor, i andra fall är det, som med Diego, personer som besöker de nya platserna regelbundet och försöker skapa något nytt.

I Yurac Alpaloma finns ett äldre par från församlingen Santiago som har upplåtit sitt hus för samlingar. “Men visionen vi har är att arbeta med många husförsamlingar, hos de familjer som visar intresse. Senare kommer vi samla folk till regelbundna gudstjänster också”, berättar Diego. En kyrkolokal är inte prioriterad och Förbundskyrkan räknar med att kyrkor byggs först när de nya församlingarna har resurserna. Kalkylen är att med 70 medlemmar så går det att bygga en kyrka och ansvara för en pastorslön.

Diego vill fortsätt med formella teologistudier och bli pastor. Andra församlingsplaneterare har ett vanligt jobb vid sidan av. “Det är mitt sätt att försöka förvalta det liv jag fick tillbaka, mitt sätt att visa tacksamhet till Jesus”, förklarar Diego.

Just nu sker arbete i Yurac Alpaloma på lördagar, då Diego och medlemmar från församlingen Santiago genomför olika aktiviteter för att skapa kontakter. ” Utmaningen är att skapa en kyrka som tydligt kan arbeta med helheten i evangeliet. “En kyrka som bryr sig om alla aspekter i en människas liv och strävar mot fred och rättvisa här och nu, inte bara samlar själar till himlen, och som vågar tala om priset för efterföljelsen”, säger Diego.

/Petter Hermansson, missionär i Ecuador

Fler berättelser