Digitalisering skapar både möjligheter och hinder

Digitalisering för alla? Digitaliseringens konsekvenser för det civila samhället. Pandemin har inneburit en snabb digitalisering i hela samhället. Även stora delar av det civila samhället har digitaliserats, men det finns relativt liten kunskap om hur organisationerna och deras medlemmar påverkats av digitaliseringen. MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, har en ny rapport syftar till att öka kunskapen om detta samt identifiera utmaningar och hinder samt positiva konsekvenser av digitaliseringen för civilsamhället. Ett särskilt fokus har lagts på att kartlägga konsekvenserna för unga (13-25 år), äldre (65+ år) och personer med funktionsnedsättningar.