Emma Gunnarsson invald i Kyrkornas världsråds centralkommité

Under eftermiddagen valdes Emma Gunnarsson in i Kyrkornas världsråds centralkommitté. Emma bor på Lidingö är pastorskandidat och studerar sista året på pastorsutbildningen på Teologiska högskolan vid Enskilda högskolan Stockholm.

– Jag är glad och tacksam att ha fått detta förtroendet, i första hand från Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan som har nominerat mig men sen också från generalförsamlingen som valt in mig i centralkommittén. Det känns oerhört roligt och samtidigt lite läskigt. Och min erfarenhet säger att det är den bästa kombon. Det är då jag behöver lita på att Jesus har allting i sin hand, säger Emma.

Centralkommittén väljs av generalförsamlingen och fungerar som KV:s högsta styrande organ fram till nästa generalförsamling om åtta år. Centralkommittén är ansvarig för att genomföra, bland annat, den politik som antagits av generalförsamlingen och granska samt övervaka KV:s program och budget.

Emma Gunnarsson valdes tillsammans med Celina Falk och Julia Rensberg, representanter från Svenska kyrkan.

Vi ber om Guds rika välsignelse över Emma och den nyvalda centralkommittén. Vi ber också att som temat för generalförsamlingen fortsätta påminna oss om att Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning.