Enskilda Högskolan välkomnar ny ledartrio

Nu är det klart att Magnus Jegermalm blir ny rektor för Enskilda Högskolan i Stockholm. Ny biträdande rektor efter Sofia Camnerin blir Petra Carlsson och Daniel Strömner tillträder den nya tjänsten som program-ansvarig för pastorsutbildningen.
– I och med denna helhetslösning får pastors-utbildningen fokus och stark koppling till kyrkan, säger Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan.

Styrelsen för Enskilda Högskolan i Stockholm (EHS) har beslutat att förordna Magnus Jegermalm som rektor och VD för EHS. Han efterträder Owe Kennerberg som slutar sin tjänst till sommaren .

”Blir en tillgång för EHS”
– Styrelsen är glad över att ha rekryterat Magnus Jegermalm som rektor. Han har bred erfarenhet av ledarskap i akademin och har goda vitsord för sina insatser i den rollen. Magnus har i olika sammanhang drivit utveckling av både utbildning och forskning, värdefulla erfarenheter i den fortsatta utvecklingen av EHS. Jag är övertygad om att också Magnus kunskaper om civilsamhället och socialt arbete i den idéburna sektor kommer vara en tillgång för EHS, säger styrelsens ordförande Helena Höij

Magnus Jegermalm är professor i socialt arbete och har studerat civilsamhällets utveckling de senaste dryga två decennierna, med särskilt fokus på anhörigomsorg och äldres roller i civilsamhället. Han har varit verksam vid olika lärosäten i Sverige och andra länder, både som forskare och i ledningsuppdrag på olika nivåer, bland annat som prefekt vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och som forskningschef vid Hälsohögskolan, Jönköping University.

”Stort engagemang för högskolor”
– Som professor i socialt arbete har jag lång erfarenhet av socionomutbildning och andra professionsutbildningar där en god balans mellan teori och praktik är av stor betydelse. Jag har ett stort engagemang för högskolor som verkar utanför den statliga sfären, och jag har erfarenhet som både forskare och ledare i sammanhang där diakoni och teologi är viktiga delar av verksamheten. Min övertygelse är att områden som mänskliga rättigheter, teologi och grundläggande mänskliga värden kommer vara ännu viktigare i en framtid med snabba samhällsförändringar, säger Magnus Jegermalm.

Ny biträdande rektor och programansvarig
Petra Carlsson tar över som biträdande rektor för avdelningen för Religionsvetenskap och Teologi efter att Sofia Camnerin slutar sin tjänst för att bli generalsekreterare på Sveriges kristna råd.

Daniel Strömner blir programansvarig, en ny funktion med särskilt ansvar för att leda utvecklingen och implementeringen av den nya pastorsutbildningen i samarbete med Equmeniakyrkan och Bromma Folkhögskola.

”Helhetslösning med stark koppling till kyrkan”
– Vi i Equmeniakyrkans ledning ser fram mot att arbeta tillsammans med Magnus, Petra och Daniel. I och med denna helhetslösning får pastorsutbildningen fokus och stark koppling till kyrkan, säger Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan.