Equmenia

Gud idag ber vi för alla de unga vuxna som denna höst tar viktiga steg i livet. Vi tänker på dem som går på någon av Equmenias Folkhögskolor. De som sökt sig dit för att fördjupas i sin tro och som människa. Idag ber vi särskilt för de som sökt sig till någon av de bibelskolor som finns vid Equmenias folkhögskolor. Hjälp dem att fördjupas i sin tro, få växa som människor och komma vidare på den väg de är skapade till.