Equmenia

Vi ber idag för det utbildningsarbete som görs i Equmenia. Idag tänker vi särskilt på alla anställda och ideella som är med och planerar och utformar ledarutbildningar inom Equmenia. Vi ber att de ska forma utbildningar som gör att ledare och deltagare får lära och pröva nytt. Så att de tillsammans får växa i gemenskap med varandra och Jesus.