Equmenia

Vi ber för de barn och unga som vi möter genom Equmenia. Gud, håll din hand över dem och vi ber om ditt beskydd. Låt dem få erfara din närhet Gud, även i tider då det är svårare att mötas. Vi ber för den verksamhet som planeras inför sommaren. Vi ber om kreativitet och mod att finna vägar för att kunna genomföra läger och verksamheter, och ber om goda möten med varandra och Jesus.