Equmenia

Vi ber för Equmenia gaming, Equmenias satsning för att möta barn och med en utvecklande och givande gamingkultur. Vi tackar Dig Gud för den fantastiska frukt vi fått se sedan arbetets start och ber att fler unga ska hitta en tro på dig genom gamingverksamheten. Vi ber för vägledning att ta rätt beslut och prioritera i rätt i arbetet. Vi ber att du omsluter alla ledare som spenderar mycket tid för att bygga en stadig grund i arbetet. Hjälp oss att sortera bort det som är destruktivt och visa oss allt som är givande. Vi lägger allt i Dina händer.