Equmeniakyrkan med Jesus i centrum

Equmeniakyrkan är en kyrka som sätter Jesus i centrum. Vår vision uttrycker det vi brinner för, längtar efter och ber om: Equmeniakyrkan – en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen. Det ställs frågor om Equmeniakyrkans teologi, försoningens innebörd och kristet ledarskap. Vi menar att det teologiska samtalet och reflektionen kring bibeltexter och förkunnelsens innehåll är omistliga för en kristen kyrka.

Observera

Denna text publicerades första gången den 1 november, 2013. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Equmeniakyrkan är en kyrka som sätter Jesus i centrum. Vår vision uttrycker det vi brinner för, längtar efter och ber om: Equmeniakyrkan – en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

Det ställs frågor om Equmeniakyrkans teologi, försoningens innebörd och kristet ledarskap. Vi menar att det teologiska samtalet och reflektionen kring bibeltexter och förkunnelsens innehåll är omistliga för en kristen kyrka.

Vi vill betona vikten av att den som samtalar känner igen sig då man beskrivs av den andre, vilket vi inte gör i de texter som påstår sig citera Sofia Camnerin i debattartikeln i Dagen den 25 okt. Vi känner sorg över den samtalston som ganska ofta används mellan kristna syskon och de indirekta uppmaningar till splittring som nu sprids (Dagen 25 okt 2013 ”Hur är Equmeniakyrkans teologi?”)

Equmeniakyrkans teologi växer fram ur den samlade gemenskapen. Det är våra församlingar och kyrkokonferensen som fattat beslut om en teologisk grund. Den ska man läsa om man vill veta något om Equmeniakyrkans teologi. Texten är tillgänglig på Equmeniakyrkans hemsida.

Vi värnar mångfalden och uppmuntrar till läsning och tolkning av Bibeln. I vår teologiska grund står att läsa ”Var och en som möter Guds ord har att, tillsammans med andra i församlingen under Andens ledning, tolka och låta sig vägledas av det.” Vi står ut med att vi landar i olika tyngdpunkter i våra tolkningar.

I Equmeniakyrkan finns ingen ledare som ”kräver … företräde för sitt eget synsätt” (Dagen 25okt 2013) när det gäller tron på Gud och försoningen i Jesus Kristus.  Vi känner oss helt främmande inför ett synsätt som bygger på att en enda ledare bestämmer vad andra ska tro. I snart tvåtusen år har den kristna kyrkan reflekterat över vad försoning innebär. Det samtalet kommer givetvis att fortsätta och olika motiv och tolkningar kan leva tillsammans.

Ann-Sofie Lasell – ordförande Equmeniakyrkans kyrkostyrelse

Lasse Svensson – kyrkoledare

Sofia Camnerin – biträdande kyrkoledare

Olle Alkholm – biträdande kyrkoledare

Klas Johansson – regional kyrkoledare

Lennart Renöfält – regional kyrkoledare

Helen Friberg – regional kyrkoledare

Jenny Dobers – regional kyrkoledare

Peter Bernhardsson – regional kyrkoledare

Tomas Hammar – regional kyrkoledare

Charlotte Thaarup – regional kyrkoledare

 

Läs även ytterligare artiklar i ämnet:

Debattsvar av Wiborn, Dalesjö  och Carlsvärd

Debattsvar av Thomas Kazen

Debattsvar av Lars Ingelstam