Equmeniakyrkan och HBTQ – korta fakta

Equmeniakyrkan på Pride
Varje år under Stockholms Pridefestival samverkar Equmeniakyrkan med Svenska kyrkan under namnet Kyrkorna på Pride. Vi finns på plats för samtal, gudstjänst och möten.

Observera

Denna text publicerades första gången den 3 juli, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Utdrag ur Equmeniakyrkans Policy för fred, mänskliga rättigheter och omställning till en hållbar värld
Equmeniakyrkan vill
– motverka diskriminering
och verka för:
– Jämlikhet mellan människor och folk samt rättvis och likabehandling av alla inför lagen.
– Att de mänskliga rättigheterna, definierade av Förenta Nationerna, respekteras och efterlevs.

Policyn i sin helhet finns här:
https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2019/12/Policy_fred-mr-klimat-rev-2018.pdf

Utdrag ur Handlingsplan till Policy för fred, mänskliga rättigheter och omställning till en hållbar värld 2018-2020
Equmeniakyrkan vill:
– Arbeta för att människor inte diskrimineras i vårt samhälle oavsett kön, sexuell läggning eller religiös tillhörighet. Ickediskriminering skall vara en ledstjärna i kyrkans gemenskap.

Handlingsplanen i sin helhet finns här:

https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2020/02/handlingsplan-fred-manskliga-rattigheter-hallbar-varld.pdf

Församlingars hållning
I Equmeniakyrkan är varje församling ytterst självständig. Därför kan olika församlingar ha olika hållning och praxis också i frågor som rör HBTQ. Men för alla församlingar gäller självklart att lagarna mot diskriminering och för religionsfrihet måste följas.

Medlemskap i församling
Inga andra villkor ställs för medlemskap i en församling än tro på Jesus Kristus och att man är döpt.

Ordination till pastor och diakon
Sexuell läggning och könsidentitet är inte en faktor som påverkar om man kan ordineras till pastor i Equmeniakyrkan. När det gäller anställning i lokal församling tar församlingen själv beslut om vem de anställer.

Vigsel
Varje lokal församling beslutar om de vill erbjuda vigsel för samkönade par.

Equmeniakyrkan på Pride
Varje år under Stockholms Pridefestival samverkar Equmeniakyrkan med Svenska kyrkan under namnet Kyrkorna på Pride. Vi finns på plats för samtal, gudstjänst och möten. Också i andra städer finns församlingar som på motsvarande sätt är närvarande i folkvimlet under Pridefestivaler.

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Equmeniakyrkan och HBTQ – korta fakta" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.