Equmeniakyrkan på Mänskliga Rättighetsdagarna

Equmeniakyrkan är på plats under Mänskliga Rättighetsdagarna 14-16 november på Konsert & Kongress i Linköping. Vi arrangerar två seminarier.

Equmeniakyrkan är på plats under Mänskliga Rättighetsdagarna 14-16 november på Konsert & Kongress i Linköping. Vi arrangerar två seminarier.

  • Tillsammans med PMU finns vi under hela konferensen med i monter GK 21 för att informera om ” Rätten till hälsa för alla i Kongo”

MR-Dagarna har i år temat ”Rätten till hälsa”. Det arrangeras runt 170 programpunkter och över 80 organisationer finnas på plats på utställartorget.

Rätten till hälsa handlar om att skapa jämlika förutsättningar och fungerande välfärdssystem – såväl nationellt som globalt. Under konferensen sker t ex seminarier som handlar om produktionsvillkor och hälsa för människor som arbetar med att utvinna mineraler till exempelvis telefoner och elektronik, samt hur utvinningen av naturresurser påverkar närliggande samhällen och hälsan hos lokalbefolkningen. Dessutom arrangeras program om mänskliga rättigheter i flyktingläger och om hur tillgången till mediciner ser olika ut beroende på var i världen du bor.

Equmeniakyrkan har ett långtgående arbete för mänskliga rättigheter och, inte minst, hälsa runt om i världen.

https://www.mrdagarna.nu/ratten-till-halsa-globalt/

Om du vill ha mer information om Equmeniakyrkans medverkan får du gärna kontakta;
Anna Carin Persson Stenbeck: anna-carin.p.stenbeck@equmenikyrkan.se eller
Christer Daelander: christer.daelander@equmeniakyrkan.se

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Equmeniakyrkan på Mänskliga Rättighetsdagarna" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.