Equmeniakyrkan uppmanar Centerpartiet att rösta ja 3 juni

Till 

Annie Lööf, partiledare (C)
Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson (C)

Equmeniakyrkan uppmanar Centerpartiet att, den 3 juni, rösta ja till de förändringar som föreslås i Proposition 2020/21: 182.

Equmeniakyrkan har 600 församlingar runt om i landet som har lång erfarenhet av att möta människor på flykt och nyanlända i Sverige. Sedan 2015 har många av våra församlingar engagerat sig i ensamkommandes situation. Många har öppnat sina hem för dessa unga, stöttat med läxhjälp, rådgivning och diverse kontakter i samhället och ser nu med förtvivlan på hur Corona gjort det ännu svårare att hitta jobb! 

Equmeniakyrkan uppmanar Centerpartiet att den 3 juni rösta ja till de förändringar som föreslås i Proposition 2020/21: 182. Det är förslag som skulle ge ungdomarna en något längre tid att etablera sig på arbetsmarknaden, få använda sin utbildning, bli kvar i Sverige och bidra till skatteintäkter.

Rösta ja till

  • Att tiden som en utlänning har på sig för att etablera sig på arbetsmarknaden och kvalificera sig för ett permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning efter att ha fullföljt sin utbildning ska förlängas från sex till tolv månader, 
  • Att studiemedel för halvtidsstudier ska kunna beaktas när man bedömer om försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd är uppfyllt, 
  • Att en viss form av subventionerad anställning, en så kallad yrkesintroduktionsanställning, ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd.

Equmeniakyrkan, Alvik, 2021-06-01

Vänliga hälsningar,
Karin Wiborn, biträdande Kyrkoledare
karin.wibon@equmeniakyrkan.se

Pär Alfredsson, Chef för nationella enheten
par.alfredsson@eumeniakyrkan.se

Inga Johansson, Samordnare för Kyrkan i samhället
inga.johansson@equmeniakyrkan.se