Europeisk mission

Observera

Denna text publicerades första gången den 7 februari, 2012. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

De gångna dagar har jag haft en del mejlväxlingar med en familj som skulle vilja pröva en kallelse som missionär till Sverige. Det påminner mig om den process jag gick igenom för en 25 år sedan. Då jag började engagera mig i Europamission för ett 25-tal år sedan betraktades Europa inte som missionsfält av många. Det visade sig att både kyrkor och missionssällskap i mitt hemland Nederländerna ansåg att Europa var ”kristet”. Undantaget var väl öst dit man smugglade biblar. Efter järnridåns fall engagerade sig många i hjälp åt kyrkorna i öst, men väst och norr var fortfarande ”kristet”.
Men jag hittade en mission som redan tidigt hade sett missionsbehovet på vår egen kontinent. European Christian Mission International (ECMI) var ganska litet i mitt land på den tiden, men de hade en vision. Denna mission grundades dessutom på vår egen kontinent, för att vara mera exakt 1904 i Estland av en ung man som hette J.P. Raud. Just genom denna mission söker sig familjen jag har kontakt med vidare.
ECMI är idag en internationell mission med ca 150 medarbetare i hela Europa. Man betonar dock att det är kyrkor som sänder ut missionärer och inte ECMI. Missionskyrkan har ett samarbetsavtal med ECMI. Avtalet öppnar för många framtida möjligheter. Det kan handla om människor från andra länder som kommer och hjälper till i pionjärsatsningar i Sverige. Jag kom själv till Sverige genom ECMIs försorg. Under många år har ECMI varit med och gett stöd till församlingsutveckling i Övre Norrland och till det samiska arbetet. Både långsiktigt och genom korta insatser med ungdomsteam. Det kan framöver också handla om svenskar som vill åka ut för en korttidsinsats i något europeiskt land där vi inte själv har direkta kontakter. Det kan handla om samarbete i länder där vi båda finns, som i Spanien. ECMI har många medarbetare i Spanien som samtidigt är medarbetare inom vår systerkyrka FIEIDE.
Möjligheterna är många. Alla goda krafter behövs för att förmedla till människorna på vår egen kontinent det hopp som så många längtar efter.

På bilden ser vi ett möte mellan Familjen Gunnarsson, då missionärer i Spanien, Anibal Nicolalde, Missionär för vår ecuadorianska systerkyrka,  och några av ECMI:s medarbetare  i Spanien i samband med ECMI:s konferens 2010.

Gerard Willemsen
Regionssekreterare för Europa och Asien