Evangelisation

Idag ber vi särskilt för de evangelister vi bekräftat i sin gåva och avskilt att i förkunnelsen hitta språket och vägen in till mötet med dig, Jesus Kristus. Vi ber att du ska visa väg, ge helig fantasi, mod och generositet i en ny tid. Tack för all den gudslängtan som spirar i vårt land. Led oss till dig och välsigna allt gott arbete som redan pågår och den längtan som söker sin väg från alla möjliga håll. Låt ditt rike komma! Amen.