Fler församlingar ska planteras än vad som läggs ner

Åtta kristna samfund och organisationer presenterar nu en unik, gemensam satsning för att starta fler församlingar i Sverige. Målet är tydligt: år 2025 ska det starta fler nya församlingar än vad som läggs ner.

Observera

Denna text publicerades första gången den 13 september, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Åtta kristna samfund och organisationer presenterar nu en unik, gemensam satsning för att starta fler församlingar i Sverige. Målet är tydligt: år 2025 ska det starta fler nya församlingar än vad som läggs ner. Målet är formulerad av Frikyrkosamråd som består av Equmeniakyrkan, Pingströrelsen, Adventistsamfundet, EFS, Frälsningsarmén, Svenska Alliansmissionen, Evangeliska frikyrkan, Vineyard och OM Sverige.

Pär Alfredsson, chef för den nationella enheten i Equmeniakyrkan gläds över denna gemensamma satsning: -”Vi jobbar inte bara på egen hand, utan vi vill hjälpa varandra, så att fler församlingar i alla våra olika sammanhang når nya människor och planterar nya församlingar. Vi drömmer om en multiplicerande rörelse där både antalet lärjungar och antalet församlingar växer i hela Sverige. Vi gläds åt varandras framgångar och vi vill stötta varandra när vi möter problem. Vi är övertygade om att fler församlingar når fler människor. Drivkraften måste dock finnas i de lokala församlingarna.”

Samfunden ska hjälpa varandra genom att bilda en Ekumenisk ledningsgrupp för församlingsplantering. Den ska kunna stötta och uppmuntra med statistik och arrangera tillfällen till mötesplatser och inspiration.

Läs mer om den här gemensamma satsning på den här länken:
http://xn--pionjr-fua.nu/press

 

Några av de samfundsledare som står bakom det nationella målet: Lasse Svensson
(Equmeniakyrkan), Clive Adams (Frälsningsarmén), Daniel Alm (Pingströrelsen), Kjell Larsson (Svenska Alliansmissionen), Linalie Newman (Evangeliska Frikyrkan), Bobby Sjölander (Adventistsamfundet).