Folkhögskolorna

Gud, vi ber för de folkhögskolor som Equmeniakyrkan är huvudman för. Vi ber för folkhögskolorna i Bromma, Härnösand, Karlskoga, Sjövik, och Södra Vätterbygden. Tack för att vi genom skolorna får vara med och ge människor möjligheten att bildas och utbildas, att mogna och växa i gemenskap.