Församlingsgrundande i Region Öst

Linköping

I Linköping genomförs den här hösten en förstudie omkring vilka förutsättningar som föreligger för att starta VOIS Linköping under 2022!

Equmeniakyrkans metodik för församlingsgrundande tar utgångspunkt i att en befintlig församling tar initiativet att grunda av en ny församling någonstans i Sverige. Att man beslutar sig för att bli en ”Moderförsamling” för en ny plantering. Som stöd i den processen tillhandahåller Equmeniakyrkan flera olika verktyg såsom en regional pionjärgrupp, regional samordnare, handledare, ledarutvecklingsprogrammet M4 samt möjligheten att söka ekonomiska bidrag. Elimkyrkan i Eskilstuna tog 2018 utifrån de här förutsättningarna beslutet att bli moderförsamling för en ny församling i Norrköping under namnet VOIS Norrköping. Arbetet har gått bra och med tacksamhet till Gud kan vi redan efter bara några år konstatera att en ny församling har vuxit fram i Norrköping!

Sedan en tid tillbaka har ledningsgruppen i VOIS processat frågan att man känner motivation och inspiration för att själva utvecklas till en moderförsamling som grundar nya församlingar. Detta ligger helt i linje med Equmeniakyrkans övergripande vision kring det församlingsgrundande arbetet. Att vi som kyrka genom våra nya pionjära satsningar kan få se en multiplicerande rörelse ta fart av nya församlingar som grundar nya församlingar!

Förstudie Linköping kommer bearbeta flera olika frågor. VOIS Norrköping ska utvecklas till en mer självständig församling. I Linköping ska en ny kärngrupp av människor formas som kan utgöra utgångspunkten för VOIS Linköping. En lämplig lokal ska hittas, samt en eventuell rekrytering av en pionjärpastor.

I våras möttes VOIS ledningsgrupp och Equmeniakyrkans pastorer i Linköping med omnejd för samtal om förstudie Linköping. Ytterligare sådana samlingar och möten kommer hållas under hösten för bästa möjliga relation mellan Equmeniakyrkans församlingar i området och VOIS Norrköpings initiativ mot Linköping. Nu vill vi från Region Öst sida lägga fram Förstudie Linköping som ett glädjande tacksägelseämne och böneämne. Bed om Guds ledning och välsignelse över processen i VOIS Norrköping och på plats i Linköping. 

Rickard Lundgren
Samordnare församlingsgrundande Region Öst