Person som antecknar

Ekonomiskt stöd till särskilt utsatta grupper pga Covid-19

Församlingar har möjlighet att söka ekonomiskt stöd till socialt särskilt utsatta grupper tillföljd av coronapandemin.

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt organisationsbidrag som ska hjälpa samhällets mest utsatta människor under coronapandemin. Nu finns möjlighet att församlingar kan få del av detta tillfälliga bidrag genom en enkel ansökan som nedan.

Bidraget ska användas för att förstärka församlingens befintliga verksamhet samt möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser till samhällets mest utsatta under coronapandemin.

Det ska handla om människor i socialt särskilt utsatta situationer. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer.

Det kan till exempel handla om insatser för personer i hemlöshet, EU-migranter, papperslösa, familjer i särskilt utsatthet och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation.

Ansökan kan ske retroaktivt fr o m den 1 mars – 31 december 2020

Summan Equmeniakyrkan tilldelats är 1 089 392 kronor

Ansökan är öppen fram till den 4 september 2020.

Områden för bidrag

Följande områden är exempel på verksamheter att söka medel för: 

Ekonomiskt stöd

 • Mat och kläder för ett värdigt liv
 • Möjlighet till stöd för kollektiva transporter
 • Tillgodose utsatta gruppers möjlighet till vardaglig hygien för att bevara värdighet i form av tvättmöjligheter, hygienartiklar och sanitetsprodukter
 • Stöd till mediciner för den som saknar ekonomiska förutsättningar
 • Aktiviteter och stöd för barnfamiljer som drabbats extra hårt pga arbetslöshet 
 • Aktiviteter och psykosocialt stöd till människor i utsatthet

Boenden

 • Stöd till boendekostnader – följderna av ökad utsatthet
 • Vinterboende EU-migranter.
 • Extra boendeplatser för hemlösa och ensamkommande

Psykosocialt stöd/själavård och social verksamhet

 • Själavård till människor som drabbats extra hårt av Coronapandemin
 • Akuta insatser för att stötta den enskilda människan i särskild utsatthet.
 • Preventiva åtgärder för att stötta den enskilda människan i särskild utsatthet
 • Utveckla och skapa nya digitala och fysiska metoder för att minska psykisk ohälsa för människor i själslig och psykisk utsatthet
 • Sorgebearbetning

Nyorientering för arbetslösa

 • Ge möjlighet till goda erfarenheter av arbete genom handledning, fortbildning och samtalsstöd för människor som står långt från arbetsmarknaden

Bidraget är möjligt att söka för församlingar och equmeniaföreningar, gärna i samverkan med andra organisationer.


Länktips

Förordning (2020:439) om statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa organisationer som…

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Kontaktperson

Sofia Rosén

Sofia Rosén

Samordnare migrationsfrågor, koordinator Svenska med sång

070-486 04 72

sofia.rosen@equmeniakyrkan.se

Ansökan organisationsbidrag särskilt utsatta grupper

 • Ange församlingens officiella namn
 • Ange församlingens adress
 • Församlingens kontaktpersoner

  Ange personuppgifter för kontaktpersonen
 • Ange för- och efternamn
 • Ange telefonnummer
 • Ange för- och efternamn
 • Ange telefonnummer
 • Information om insatsen/verksamheten

  Beskriv ert projekt
 • Vilken typ av verksamhet söker ni bidrag för? OBS undvik att använda kommatecken i texten!
 • OBS undvik att använda kommatecken i texten!
 • Ange beloppet i siffror
 • OBS undvik att använda kommatecken i texten!