Forskarutbildning på THS

Publicerat 

Teologiska högskolan Stockholm startar från och med höstterminen 2017 forskarutbildning i bibelvetenskap med inriktningar i Gamla respektive Nya testamentet och utlyser i samband med detta två doktorandstipendier.

THS handledare representerar ett brett spektrum av förhållningssätt till bibelvetenskapen, inklusive historiska, litterära, teologiska, socialvetenskapliga, kognitiva och receptionskritiska perspektiv. Exempel på specialintressen bland THS lärare/forskare är ritualer, renhet, lag och halakah, den historiske Jesus, kognitiv lingvistik, liksom olika intersektionella perspektiv, inklusive genderstudier. Ett större forskningsprojekt, ”Ideas, Practices, and Rituals of Moral Repair in Antiquity”, med utgångspunkter och metoder från kognitiv religionsvetenskap och finansierat av Vetenskapsrådet, kommer att pågå till 2021. Forskarstuderande med liknande intressen kan dra särskild nytta av forskningsmiljön.

Inför höstterminen 2017 är ansökningstidens utgång måndagen den 15 maj och antagning sker under juni månad. Läs mer här.