Förslag till kyrkostyrelse för GF-kyrkan

Observera

Denna text publicerades första gången den 11 april, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

GF-kyrkans valberedning är sex personer stark. Den består av två ledamöter från vardera bildarsamfunden. Från Metodistkyrkan i Sverige: Bengt Ekelund och Ingemar Nordieng; från Svenska Baptistsamfundet: Sören Carlsvärd och Lennart Gustafson; från Svenska Missionskyrkan: Lena Björneld och Bernt Åkerblad.

Under ett antal sammanträden i höstas växte en lista över nödvändiga kriterier för ledamöter i denna första kyrkostyrelse fram. Därefter formulerade valberedningen ett brev till församlingarna. ”Välkomna att nominera personer till GF-kyrkans första kyrkostyrelse” var budskapet. Många församlingar nappade. Ledamöterna i GF-föreningens styrelse samt ledamöterna i de tre samfundens egna styrelser fick också ett brev. ”Vill ni vara med i den nya styrelsen?”. Det ville en del.

Efter ett antal möten späckade med analyser, överväganden av olika personkombinationer kan nu valberedningen presentera sitt förslag till kyrkostyrelse för GF-kyrkan. Förslaget omfattar 15 personer. En av dem kommer att axla uppdraget att vara ordförande. Utmaningen för dem alla är att ge sig hän åt det nya uppdraget i den nya kyrkan. Erfarenheter från arbetet och GF-processen är en tillgång. Men än viktigare är nog den energi som bryter och bänder som lockar och tvingar när längtan efter det nya får släppas loss, när insikten att vi får chansen att i vår tid forma en kyrka når hisnande höjder.

Valberedningen väljer att gå fram med en rak lista. Skälet är att detta förslag vuxit fram ur en process i vilken olika kombinationer av kriterier och personer prövats. Detta är 15 individer. Men det är också en body, ett kollektiv där varje individ ställer ett antal viktiga kompetenser till GF-kyrkans förfogande.

Här är valberedningens förslag till kyrkostyrelse för GF-kyrkan:
Gunilla Andersson, Alingsås
Hans Andreasson, Sandviken
Sanna Boij, Sollentuna
Miriam Carlsson, Göteborg
Lars Dalesjö, Helsingborg
Helena Högberg, Brålanda
Christer Jonsson, Emmaboda
Karin Kopparmalms, Vilhelmina
Ann-Sofie Lasell, Gävle
Malin Ljungdahl, Stockholm
Sven Mannervik, Stockholm
Andreas Möller, Kil
PG Persson, Göteborg
Per Rydwik, Linköping
PA Sahlberg, Onsala

För GF-kyrkans valberedning

Bernt Åkerblad
Telefon 0702-242426

.

Presentation av kandidaterna, samt allt övrigt material inför bildarmötet hittar du här >