Försoning

Försoning är både erfarenhet, praktik och tolkning. Kanske det är därför det är så svårt att skriva om och så lätt missförstås? Så skriver Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan i en artikel i tidningen Dagen.

Försoning är både erfarenhet, praktik och tolkning. Kanske det är därför det är så svårt att skriva om och så lätt missförstås? Så skriver Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan i en artikel i tidningen Dagen.

…”Vad betyder det när en felbehandling leder till livslång funktionsnedsättning? Vad betyder det när tyfonen slår allt i spillror? Det är i sådana situationer vi behöver tala om och leva försoning. Teologi om försoning behöver bli konkret och handling.”…

Läs artikeln här »