Frivillighetsveckan 2021

Den 5 december är det Internationella Frivilligdagen. Dagen instiftades av FN 1985 i syfte att lyfta fram och fokusera på det ideella engagemanget.

Frivillig-veckan 5-10 december

Detta firas av många organisationer under Frivillighetsveckan 5-10 december. Vi i Equmeniakyrkan vill också fira det ideella engagemanget.

Varannan svensk engagerar sig ideellt, och engagemanget är en grundbult i vår demokrati och välfärd. Under pandemin har det ideella engagemanget både satts på prov och samtidigt varit viktigare än någonsin.

Equmeniakyrkans församlingar är mycket aktiva i sociala och diakonala insatser. Detta har märkts inte minst under pandemin med insatser för äldre och personer i särskilt utsatta livssituationer. Stora insatser görs också av frivilliga i våra församlingar inom migrationsområdet med mötesplatser och stöd på många sätt tillsammans med  asylsökande och nyanlända.

Equmeniakyrkan har under året sammanställt häftet ”Jag var främling och ni tog emot mig…” med berättelser från Equmeniakyrkans församlingar om arbete med människor på flykt 2015-2021.

Socialt Forum erbjuder under veckan flera digitala seminarier för att uppmärksamma det frivilla engagemanget.