Genomgång av dagsläget

Observera

Denna text publicerades första gången den 12 januari, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Nedan hittar du ett klipp från Vinterkonferensen som just nu pågår i Clarion Hotel, Stockholm. Remissgruppen tillsammans med Lasse Svensson och Anders Marklund går igenom remissvar och frågor som uppstått. Gediget och omfattande, ta gärna tillfälle att lyssna och se på detta!

Vinterkonferensen är alltså våra kyrkors gemensamma medarbetarkonferens som anordnas varannat år. För att följa mer om vad som händer under konferensen se live-sändningar, konferenseblogg och twitter-flöde.

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Tilda på väg till tjänst i Kongo-Kinshasa" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.