Glimtar från Region Stockholm

Rötter och vingar är tema för årets kyrkokonferens. Rubriken är både tankeväckande och fyndig. Den går liksom inte utan vidare att applicera på något kyrkligt projekt eller en församlingsverksamhet utan leder djupare än det direkt programmatiska. Rötter och vingar är bakåt och framåt, samtidigt.

Observera

Denna text publicerades första gången den 27 maj, 2014. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Rötter och vingar är tema för årets kyrkokonferens. Rubriken är både tankeväckande och fyndig. Den går liksom inte utan vidare att applicera på något kyrkligt projekt eller en församlingsverksamhet utan leder djupare än det direkt programmatiska. Rötter och vingar är bakåt och framåt, samtidigt. Det uttrycker nödvändigheten att vara historiskt förankrad men samtidigt inte fastna i det gamla. Det är med hjälp av erfarenheterna som kyrkan kan ta sig framåt. Det är utifrån vår historia vi kan lyfta mot framtiden.

Medarbetardygnen i vintras kallades också för rötter och vingar. Jag skulle tala om rötter och kom att tänka på Waldenström och hur minnet av honom skulle kunna hjälpa oss lyfta. Vid Missionsförbundets 100-års jubileum 1978 talade Tage Erlander. ”Waldenströms försoningslära fick en avgörande betydelse för det demokratiska genombrottet i Sverige. Han slängde ut en svår dogmatisk lärofråga till folket och lät gemene man ta ställning själv om hur man skulle förstå försoningen. Nu gällde inte längre vad kyrkoherden och bekännelseskrifterna påstod. Läs själva i Bibeln, får ni se! Kunde man nu själv bestämma om de himmelska tingen, var man givetvis kompetent att besluta i kommunala angelägenheter om skolor och kyrkbyggen och även om politiska riksfrågor!

Jag har fått ett uppdrag att skriva om Equmeniakyrkans roll i samhället. Det är inte en helt enkel uppgift. Erlanders minne gör mig stolt och hoppfull om framtiden.

Anders Jonåker