Goda nyheter från Pwokarenarbetet i Thailand

Idag tisdag 5 april så börjar karenernas årskonferens i Pai. Det är ett samfund på 30 000 medlemmar med högt ställda mål när det gäller medlemsutvecklingen.

2_resize

 

Flera dop, som en del av påskfirandet bland pwokarenerna.

Idag tisdag 5 april så börjar karenernas årskonferens i Pai. Det är ett samfund på 30 000 medlemmar med högt ställda mål när det gäller medlemsutvecklingen. Detta i ett land, Thailand, med mindre än 1% kristna.

Byn Södra Ongdan, ligger en knapp mil från Sop Moey, i norra Thailand. Församlingen i Sop Moey har besökt byn i två år. Den ligger i ett område där det inte finns några kyrkor. På påskdagen var det dags, 32 personer från byn blev döpta nere i floden som rinner genom Sop Moey.

Samma dag så var det också dop i byn Evijo, en bit söder om Sop Moey. I detta distrikt, Maengaw, finns flera församlingar varav Evijo är en. I Evijo döptes 27 personer.
Församlingen Sop Moey är ännu inte en egen moderförsamling. De uppfyller kraven men har svårt att få tag på en pastor, som är ett av kraven. Detta kännetecknar flera församlingar inom pwokarenarbetet.

Lite längre upp i Maengaw så finns en församling som heter Kotha. Lasse Svensson och jag var där för två månader sedan. De har 8 st utposter men få ledare, så de har bestämt att börja en egen bibelskola med lektioner en långhelg i månaden. Studenterna i bibelskolan kommer vara de som redan är ledare i de nya utposterna.
Vid samtal med Saman, som är ansvarig för församlingsutvecklingen i Pwokarendistriktet, så berättar han att strax innan påsk så sprängde vi 100-gränsen för i år när det gäller dop. Detta i ett distrikt som är knappt 2 500 medlemmar.

Otto Ernvik,
samordnare Asien

4_resize