Guds rike; ungdomars självkänsla och en gård att förvalta

Observera

Denna text publicerades första gången den 18 juni, 2014. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Räntans gård i Visnum, Kristinehamns kommun. Där har jag aldrig varit. Men när bonden själv, Göran Kihlström, berättar om sin gård med 28 mjölkkor, jordbruk och skogsbruk då vet vi som lyssnar att Guds rike finns där i myllan.
Göran är bonde i femte generationen. Han och hans fru Linnéa, som är diakon i Equmeniakyrkan, och deras dotter socionomen Elin, befann sig i multipla livskriser. De ställde sig frågan vad i hela världen de skulle göra med denna gård och allt det de hade att förvalta. Samtidigt hamnade de mitt i utmaningen från Gud förmedlad inte minst genom teologen Shane Claiborn.
Göran läste en bok om Claiborns arbete för att leva evangelium bland utslagna människor i USA. Men vad skulle det innebära att leva evangelium här i Sverige, på deras gård och med allt det de hade att förvalta? Skulle de kunna göra något viktigt för unga människor med det de hade?
Så satte processen igång med att starta upp det fantastiska arbete som idag pågår på Räntans gård. En grupp unga människor, som inte fixar skolgång eller arbete, hämtas varje dag upp och får ägna sig åt meningsfulla sysslor på gården. Det handlar om djurskötsel, trädgårdsarbete, skogsbruk, röjning, maskin- och byggnadsunderhåll.
De unga finns där inom ramen för LSS, Lagen om Socialt Stöd.
Samtidigt finns en liten grupp äldre tanter där för en dagverksamhet då de får livsglädje genom att pyssla med djur och växter, äta lunch tillsammans med olika generationer, få frisk luft.
Det fantastiska arbete som pågår på Räntans gård sker inom det som heter Grön Arena och som idag pågår t ex på 7 olika gårdar i Värmland.

På dagordningen stod ”Föredrag om Ungdomars självkänsla”. Det blev en stark berättelse om flera generationers upprättelse och självkänsla. Så kan det gå när Guds rike utmanar.