Gudstjänst och andakt på Kyrkokonferensen 2019

Observera

Denna text publicerades första gången den 12 februari, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Vi firar gudstjänster varje dag under kyrkokonferensen. Alla gudstjänster äger rum i Arenan utom torsdagens som är i Pingstkyrkan. Välkommen att delta i morgonböner och gudstjänsterna på plats i Jönköping eller på nätet. Alla gudstjänster kommer att live-sändas via equmeniakyrkan.se.

Onsdag

20.00-21.30 Inledningsgudstjänst. Tema: Hopp till jordens yttersta gräns. Predikan: Marcus Lind, pastor och föreståndare Equmeniakyrkan, Linköping. Konferenskören. Immanuel Brass.

Torsdag

8.30-9.30 Skapelsevandring genom Jönköping. Vandringen går från Jönköpings järnvägsstation och slutar i Pingstkyrkan där morgongudstjänsten tar vid. Ledare för vandringen: Per Bergström, konferensens hållbarhetsgrupp.

9.45-10.30 Morgongudstjänst. Predikan Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare. Tema: Hopp av tro. Pingstkyrkan.

21.30-22.30 Kvällsgudstjänst. Equmeniakyrkans evangelister. Tema: Hopp av tro. Pingstkyrkan

Fredag

09.00-09.45 Morgonbön och storseminarium kring temaåret ”Till jordens yttersta gräns”. Gruppen som arbetar med temaåret presenterar material och ger inspiration till hur ni som församling kan arbeta med detta på hemmaplan, samt leder morgonandakten. Arenan

19.00-20.30 Nattvardsgudstjänst. Tema: Hopp om liv. Förbön för vägledningsåret. Predikan: Lena Bergström, evangelist Equmeniakyrkan. Medverkan av Barnkonferensen. Arenan.

Lördag

09.00 – 09.30 Morgonbön och studium, utifrån Apg 27:18-25, med Tomas Hammar och Cicci Hagevi. Pingstkyrkan

19.00-20.30 Missionsgudstjänst. Tema Hopp för världen. Förbön för våra internationella medarbetare. Predikan: Samuel Quire, biskop, Metodistkyrkan, Liberia. Musik: Le Trio Baghdad. Arenan.

Söndag

10.00-12.00 Ordinationshögtid. Tema: Hopp utan gräns. Predikan: Lasse Svensson, kyrkoledare. Konferenskören. Arenan.

 

Tillbaka till startsidan för konferensen