Gudstjänster på Kyrkokonferensen 2019

Publicerat 

Vi firar gudstjänster varje dag under kyrkokonferensen. Alla gudstjänster äger rum i Arenan utom torsdagens som är i Pingstkyrkan.

Onsdag

20.00-21.30 Inledningsgudstjänst. Tema: Hopp till jordens yttersta gräns. Predikan: Marcus Lind, pastor och föreståndare Equmeniakyrkan, Linköping. Konferenskören. Immanuel Brass.

Torsdag

8.30-9.30 Skapelsevandring genom Jönköping. Vandringen går från Jönköpings järnvägsstation och slutar i Pingstkyrkan där morgongudstjänsten tar vid. Ledare för vandringen: Per Bergström, konferensens hållbarhetsgrupp.

10.00-10.45 Morgongudstjänst. Predikan Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare. Tema: Hopp av tro.

21.20-22.30 Kvällsgudstjänst. Equmeniakyrkans evangelister. Tema: Hopp av tro.

Fredag

19.00-20.30 Nattvardsgudstjänst. Tema: Hopp om liv. Förbön för vägledningsåret. Predikan: Lena Bergström, evangelist Equmeniakyrkan. Medverkan av Barnkonferensen.

Lördag

19.00-20.30 Missionsgudstjänst. Tema Hopp för världen. Förbön för våra internationella medarbetare. Predikan: Samuel Quire, biskop, Metodistkyrkan, Liberia. Musik: Le Trio Baghdad

Söndag

10.00-12.00 Ordinationshögtid. Tema: Hopp utan gräns. Predikan: Lasse Svensson, kyrkoledare. Konferenskören.

Tillbaka till startsidan för konferensen