Hagerius: En bildningsresa för både oss och de folkvalda politikerna

År 1962 inbjöd John Hedlund, evangelist i Svenska missionsförbundet, Sveriges partiledare att bli intervjuade under valrörelsen. Alla tackade nej. Men skam den som ger sig. 1968 upprepades förfrågan och denna gång tackade alla ja utom C-H Hermansson, partiledaren för Vänsterpartiet kommunisterna, men 1973 kom även han.

Sedan dess har alla partiledare varje valår tackat ja till parti­ledarutfrågningarna som blivit en institution i den svenska valrörelsen. Och en uppskattad sådan, för den skiljer sig markant från andra utfrågningar där partiledarna får 30 sekunder att svara på komplicerade frågor. Om detta skriver biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius i veckans Perspektiv.

Varje vecka skriver våra kyrkoledare Lasse Svensson, Karin Wiborn, Joakim Hagerius och Equmenias generalsekreterare Carin Dernulf om frågor som de tycker är viktiga just nu under rubriken Perspektiv i tidningen Sändaren.