Tack!

Kära församlingar, föreningar, medarbetare och enskilda medlemmar
Idag är en av de allra sista arbetsdagarna i min roll som regional kyrkoledare i Region Mitt. Jag vill först och främst tacka er alla för goda möten och gott samarbete under de fyra år som jag haft tjänsten som regional kyrkoledare. Men också för samverkan under den process som var mellan de gamla samfundens tid och bildandet av Equmeniakyrkan, samt med många av er också under min tid som distriktsföreståndare i Mellansvenska distriktet. För min del har det blivit 15 år i distrikts och regional tjänst.
Jag är djupt tacksam för en meningsfull och fantastisk tid. Att tillsammans med goda kollegor och med er söka vägar för församlingens förnyelse, utveckling och växt har varit centrum i min längtan och arbete. Tillsammans och var och en får vi vara pusselbitar i den kropp som utgör Guds församling, Guds kyrka.
Från 1 augusti kommer jag att ha en tjänst på 20 % som handläggare för klimat/hållbarhet i Equmeniakyrkan. Hör gärna av er med tankar och idéer hur vi i våra församlingar och i Equmeniakyrkan kan bli bättre planetskötare och om ni vill ha ett besök. Resten av tiden skall jag öva på att vara pensionär, och det ska bli spännande att se vart Gud leder i denna nya fas i livet.
Min efterträdare, P-o Byrskog valdes och avskildes för tjänst under kyrkokonferensen i Vårgårda. 14 augusti tillträder han och nås på p-o.byrskog@equmeniakyrkan.se Vi har redan haft några överlämnardagar, men den viktigaste överlämningen sker i mötet med er. Bär P-O i era förböner och ta väl emot honom i era församlingar!
 
Jag ser fram mot att få möta er i olika nya sammanhang. Tillsammans får vi påminna oss om vår kyrkas fantastiska vision: En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.
Lennart Renöfält
Regional kyrkoledare i Region Mitt