Hälsning från styrelsearbetet

Observera

Denna text publicerades första gången den 27 september, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

En helg och en måndag har gått. Lördag och söndag gick nästan helt åt till styrelsemöte med GF-föreningen och det känns stort och fint att vi nu enats kring en Strategisk Plattform för den nya kyrkan. Spännande!

Visionen lyder:
(Observera att denna formulering av visionen inte längre är aktuell)

”En kyrka för hela livet som genom mötet med Jesus Kristus förvandlar dig och världen. ”
       det finns bara en kyrka, Jesu världsvida kyrka och av den är vi en del, önskan är att enheten ska utvecklas ytterligare. Vi strävar efter att kyrkan ska täcka hela Sverige – geografiskt, kulturellt och uttrycksmässigt.
       allt som livet rymmer ska också få finnas i kyrkan; glädje, sorg, framgång, misslyckande, liv och död…
       Gud inbjuder varje människa till en relation med Jesus Kristus, församlingen är en plats där det mötet kan ske i en gudstjänst, i bön, i bibelmöte, i gemenskapen i arbete eller över en fika och genom dop och nattvard.
       ett möte med Jesus Kristus lämnar ingen oförändrad, det får konsekvenser i livet för den enskilde och därmed också i förlängningen för hela vår värld.
Vackra ord – men också så mycket mer! Visionen så som den just nu ser ut i sin helhet finns på hemsidan www.equmeniakyrkan.se – läs och fundera och be för en ny kyrka!
Helgens arbete var hårt men det kändes väldigt bra och det är en god stämning i gruppen – och många kloka människor. Helgens gapskratt blev nog när någon med allvarlig min ville uttrycka att personen i fråga hade en farhåga inför remissvarsarbete men det hela kom ut som: ”Jag har en fårhage…”
Det var inte lätt att återkomma till farhågor från det…
Det är viktigt att ha roligt också… =)
/Lasse