Här är dom: Medföljarna!

Publicerat 

medfoljarenyhet

Visionen om att vara medföljare på asylboenden har nu blivit verklighet! I april utbildade Equmeniakyrkan tillsammans med Sveriges Interreligiösa råd och Kristna Fredsrörelsen tio personer till att finnas på asylboenden som ett moraliskt stöd för människorna som finns där. Nu har medföljarna kommit igång! I måndagskväll när de väl var på plats på ett asylboende uppstod många starka möten. Modellen att finnas på plats som en medmänniska verkade mycket efterlängtad. Att gruppen hade olika bakgrunder och religionstillhörigheter gjorde människor extra nyfikna på medföljarna. De arabisktalade medföljarna var extra eftertraktade och det konstaterades att det måste sättas tydliga tider för när medföljarna, som arbetar frivilligt, förväntas gå hem, så att de inte blir kvar där hela natten.

-Det känns otroligt roligt att vi fick en sådan fin start på vårt gemensamma pilotprojekt. Redan igår kväll var det många boende som vittnade om spänningar mellan människor med olika trosriktningar och traditioner och att det var skönt att få prata av sig. Det är tydligt att vi har en roll att spela, konsterar Kerstin Bergeå från Kristna Fredsrörelsen som samarbetar nära med bland andra Inga Johansson på Equmeniakyrkan gällande detta.