Herren, din Gud, är med dig i allt vad du gör.

Enligt Equmeniakyrkans förbönskalender ber vi nu för Nicaragua och särskilt för dem som är kallade till pastorer i Moravakyrkan. Pastorer arbetar tillsammans med många ledare i församlingarna. Moravakyrkans Teologiska Seminarium i Nicaragua har förutom pastorsutbildning, fortbildning av pastorer också en utbildning för församlingsledare. Församlingsledarna kan vara evangelisationsansvariga, gudstjänstledare och ledare för barn-, ungdoms-, kvinno- eller äldregrupperna. Utbildningen för församlingsledare kallas för ETE – Educación Teológica por Extensión.

För två veckor sedan var det examenshögtid för den senaste ETE-gruppen i Centraldistriktet. Det var en festgudstjänst i kyrkan Walpa Karna – Den starka klippan i Bilwi. Temaversen för gudstjänsten hämtades från Josua 1:9 ”Jag har ju sagt: Var tapper och stark! Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt! Herren, din Gud, är med dig i allt vad du gör.”. Denna bibelvers hade valts av de femton ledarna som under ett studerat bland annat bibelkunskap och ledarskap inom ETE under det senaste året. Vi ber om att Gud fortsätter leda dessa femton ledare.

För ett år sedan var Nicaragua och flera centralamerikanska länder dagligen på nyheterna världen över. Två extremt starka orkaner drog in med två veckors mellanrum över i stort sett samma geografiska område. Förstörelsen var enorm. Hur är det nu ett år senare?

I en nylig rapport från Moravakyrkan i Nicaragua går det att läsa att familjerna i de hårdast drabbade byarna har vant sig vid sin nya verklighet gällande bostäder, mycket liten tillgång till mat och arbetsmaterial och att de nu behöver anstränga sig än mer än tidigare för att överleva. Det finns familjer som har fått hjälp med att bygga upp nya bostäder, men generellt sätt är de nya husen mycket mindre än de tidigare husen. Det finns andra familjer som har fått hjälp med takplåt, men ännu inte kunnat bygga “riktiga” hus eftersom de inte har haft råd att köpa material för väggar och takstolar mm. Det finns många familjer som inte fått någon hjälp alls och har lång väg kvar till att ha det som vi kallar för ett “riktigt” hus. I de byar som ligger utmed kusten så har också det material som behövs för enklare fiske till viss del delats ut till dem som tidigare livnärde sig på just fiske. De som livnärde sig på fiske utförde inte enklare fiske tidigare utan hade större båtar. Detta har de inte kunnat komma tillbaka till ännu. Inte heller kan de avlöna andra som tidigare arbetade för och med dem på båtarna. Stödet till jordbruk har varit mycket litet och det är lång väg kvar till jordbruket är tillbaka på den nivå som det var före de två orkanerna. Under 2021 har det också regnat betydligt mer än vad det brukar göra. Detta har också påverkat skördarna i år negativt.

Något som Moravakyrkan ser ett fortsatt stort behov av är att stäva och förebygga våld i samhället och i nära relationer, samt att erbjuda psykosocialt och andligt stöd till behövande. I just dessa arbeten kan både pastorer och församlingsledare bidra.

/ Ulrika Morazan

Latinamerikasamordnare