Hösthälsning

Publicerat 

Tiden kommer till oss dag för dag, och nu kommer höstdagarna. Det är för många av oss uppstart och tempo, mycket att hålla reda på. Innan jag informerar vill jag gärna få dela en tanke med er alla. Hur skulle det se ut i våra liv och i vår församling om vi lär oss att börja med nåden? Att vi tar vår utgångspunkt i den vila som Jesus inbjuder till? Lite mildare hjärtan, lite ödmjukare inför det liv som för många av oss kan vara nog så utmanande. Det finns något att hämta där, i nåden.

Jag önskar att vi hittade en god balans mellan bönen och arbetet. Om det behövs mindre arbete eller mer bön, det lämnar jag öppet. Möjligen lite oftare en dag av bön i kyrkan. Någon timme då inget annat står på programmet. För att Gud ska få möjlighet att återskapa oss. Det är för många av oss svårt att få till något regelbundet böneliv, det är så mycket annat som kommer i vägen. Det kan gå lättare tillsammans! Tron är en gemensam väg. Och bön är inte arbete, det är inte plikt. Bön är mer livsnödvändigt, som att vila, äta och sova. Det handlar om återhämtningen, andningen. Vi tappar lätt orken om vi låter bli… Jag vill inte lägga bönen som ett ytterligare ok på tyngda axlar, tvärtom. Jag önskar oss den vila som finns i bönens rum, insikten om vem som bär oss. Jesus säger: Kom till mig! Matteus 11:28-30

Här kommer ändå lite sammanfattande information om höstens samlingar i regionen. Dela informationen med församling och förening, det är bra att få veta var vi kan mötas och uppmuntra varandra.

Leda tillsammans – styrelse- och ledarskapsutbildning

Nu har anmälningarna kommit in och vi blir ett 70-tal personer som deltar i den första träffen, 17 september. Vi möts i EFS-kyrkan i Skellefteå och gäster är Christina Grafström och Runar Eldebo. Vårens kursdagar är 21 januari med Lars-Åke W Persson och sedan den 18 mars, båda dagarna i Skellefteå.

Regionfest!

Den 8 oktober är det Regionfest i Luleå Missionskyrka: Bibeln – berätta, dela, leva. Läs och sprid informationen och foldern. I år satsar vi på att det ska vara en dag för hela familjen, så barnfamiljer är särskilt välkomna. Hjälp oss att berätta om det! Gäster är Linda Alexandersson och Ulf Bergsviker.

Equmenias Regionstämma och Tonårskalas

Equmenia har regionstämma i Andreaskyrkan i Luleå den 8 oktober och handlingarna finns här. Ge handlingarna vidare till era ombud! Det blir som vanligt Tonårskalas i samband med detta, 7-9 oktober.

Equmenia Scout

Kämpalek i Västerbotten, 1 oktober i Hedlundakyrkan, Umeå

Scoutfejd i Norrbotten, 1-2 oktober i Luleåområdet.

Barnkörläger

Det blir barnkörläger i Vännäs, den 4-6 november. Informera om och inspirera till detta!

Höstens medarbetarsamlingar

6-7 oktober i Luleå, Vi bor på Sundet, EFS gård utanför Luleå. Torsdagen blir en dag av samtal och bön, fredagen deltar vi i Handboksutbildningen i Luleå Missionskyrka. Då medverkar Torbjörn Bådagård, Hans Andreasson och Jonas Lundqvist. Läs på hemsidan om anmälan och program!

Den 6 december är det medarbetarsamling i Västerbotten och den 7 december i Norrbotten.

Guds glädje och välsignelse till er alla!
Lena Bergström, Regional kyrkoledare