Internationellt arbete – Rätt till tro!

Observera

Denna text publicerades första gången den 15 oktober, 2012. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

De tre samfund som bildade Gemensam Framtid hade alla en tydlig identitet i det som kallas mission. Och allt annat hade väl varit mycket märkligt för alla samfunds och kyrkors väsen är bla mission. Kyrkans är Guds och så är också missionen. Det är inte en verksamhet vi kan välja att ha eller inte ha. Därför är det en fullkomlig självklarhet att också Gemensam Framtid genomsyras av mission. Vi vill dessutom göra det så tydligt som möjligt också i vår nationella organisationsplan genom att hålla samman både internationell och nationell mission – det är samma mission, Guds mission.

Mission är sällan bekvämt eller enkelt. Men det är alltid nödvändigt. Guds kärlek tvingar oss, kärleken till våra systrar och bröder tvingar oss. Vi kan inte vara församling, kyrka, samfund utan att se att vi hör samman som Guds barn på hela vår jord. Då kan vi inte stillatigande se hur människor svälter, lider under förtryck, hungrar efter evangelium. Då behöver vi tillsammans resa oss och agera, ge av det vi fått att förvalta, offra för Gudsriket på vår jord.

Så det internationella arbete som Gemensam Framtid står i är ditt arbete, din församlings arbete. Inte någon annans. Därför behöver vi tillsammans ta ett tydligt gemensamt ansvar för detta. Därför kommer tiden mellan 1:a advent och Trettonhelgen vara en insamlingsperiod där vi får chansen att ekonomiskt bära en stor del av vårt internationella arbete. Temat för insamlingen är ”Rätt till tro” och det magasin som utkommer till 1:a advent kommer lyfta många perspektiv av det begreppet och med där finns också ett inbetalningskort.

Gemensam Framtid har partners och systerkyrkor i drygt 25 länder. Vi står nu i en process att tillsammans med dem utvärdera det som varit och fundera på framtiden. I detta arbete är det viktigt att vi tillsammans visar att detta är en central del av vår kyrka, en del av vad vi är, vem vi är och vems vi är.

Välkommen att sätta axeln till vårt gemensamma arbete! Här får du svar om hur du ger! »

Lasse Svensson