Jul och Nyårshälsning

Observera

Denna text publicerades första gången den 2 november, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Ty ett barn har fötts, en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn:
Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste. Jesaja 9:7

Jesus sade till dem:
Följ med mig bort till en öde trakt,
så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite. Markus 6:31

Tänk att vi som kyrka och enskilda fått och får vara lite av en Kristusdoft till liv i ett år som doftar och doftat alltför mycket av Covid-19 och uppgivenhet.

Det är gott att veta att allt är lagt på Jesu axlar och inte på våra.
Vårt uppdrag och kallelse är endast att visa på Jesus som är allvis, gudomlig, evig och fredsfurste genom gudstjänster, samtal, missionskvällar, studier, scoutkvällar, vardagsmöten, bara-vara träffar, fikafixning, krismöten, mathandling, konfa, hockeyträningar, öppet hus, mamma/pappagrupper mm.

Makten och kraften är även fortsättningsvis i Jesu händer och i de händerna får vi vila och hämta kraft när vi går in i ett nytt och helt oanvänt år 2021.

Med dessa ord vill vi som jobbar på Region Nord önska dig en
GOD JUL och ett VÄLSIGNAT GOTT HÄRLIGT FRÄSCHT NYTT ÅR.

André Jakobsson Joel Powell Margareta Lundmark Maria Johansson