Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.
15 september, 2022 19:00 - 21:00

FÖRSAMLINGSRÅD – ordförande- och förtroenderådsträff

Torsdagen den 15 september kl 19-21

PLATS: DIGITALT MÖTE

Equmeniakyrkan Region Mitt har en ordning där förtroenderåd kompletterats av Församlingsråd och Medarbetarråd och Regionråd. Nu inbjuds till en gemensam samling för förtroenderåd och församlingsordförande i Regionen. Vi inbjuder ALLA ordföranden och ALLA förtroenderådsdelegater till FÖRSAMLINGSRÅD på zoom.

Dagordning

1. Inledande andakt

2. Uppföljning kyrkokonferens

3. Konkret verksamhetsplan – Region Mitt

4. Församlingsutveckling kontra pionjärt arbete

5. Gruppsamtal om utmaningar

6. Övriga frågor: Anmäls i förväg till p-o.byrskog@equmeniakyrkan.se

LÄNK TILL MÖTE: