Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.
14 september, 2023 19:00

FÖRSAMLINGSRÅD – ordförande- och förtroenderådsträff

Torsdagen den 14 september kl 19-21

PLATS: DIGITALT MÖTE

Equmeniakyrkan Region Mitt har en ordning där förtroenderåd kompletterats av Församlingsråd och Medarbetarråd och Regionråd. Nu inbjuds till en gemensam samling för förtroenderåd och församlingsordförande i Regionen. Vi inbjuder ALLA ordföranden och ALLA förtroenderådsdelegater till FÖRSAMLINGSRÅD på zoom.

Dagordning

1. Inledande andakt

2. Presentation av ny församling välkomnad i Region Mitt.

3. Uppföljning kyrkokonferens

4. Frågor till Regional kyrkoledare/Regionen. (Direkta frågor från församlingar angående regional eller nationellt arbete.)

5. Evangelisationssatsning Härjedalen/Särna – projektpengar

6. Info: Bibelläsningsår Efesierbrevet/Regionkonferens/mittläsarna

7. Gruppsamtal om utmaningar

9. Övriga frågor: Anmäls i förväg till p-o.byrskog@equmeniakyrkan.se